II Międzynarodowy Kongres
Ginekologii Plastycznej i Estetycznej
D Z I Ę K U J E M Y

Relacja Wideo

23 specjalistów
z całego świata

25-26 czerwca 2016

Sound Garden Hotel, Warszawa