Kontakt

Or­ga­ni­za­to­rzy

        

Or­ga­ni­za­tor wy­ko­naw­czy

Kon­takt dla spon­so­rów i wy­staw­ców:

Ewe­li­na Go­ścic­ka
+48 531013913
ewelina.goscicka@marketingmedyczny.com

Kon­takt dla uczest­ni­ków:

 +48 531013913
ewelina.goscicka@marketingmedyczny.com