Włodzimierz Baranowski


Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski – specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa (od 1987 roku) oraz ginekologii onkologicznej (od 2005 roku).